Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite 

Abordarea noastră a managementului riscurilor susține rezultatele de succes ale proiectului, ajutând echipele să identifice și să gestioneze riscurile inerente ale unui proiect. Oferind asistență echipelor în identificarea riscurilor în cea mai incipientă etapă posibilă, pot fi pregătite și puse în aplicare strategii de diminuare eficientă a riscurilor, pentru controlul și gestionarea proactivă ale acestora.

Riscurile identificate sunt evaluate pentru probabilitatea apariției și pentru impactul lor potențial asupra costului și a programării. Fiecare risc este introdus în software-ul nostru de management pentru planificarea scenariilor și pentru a fi inclus în rapoartele lunare de progres.

Ajutăm la identificarea și gestionarea riscurilor

Ne poziționăm în centrul echipei de proiect, pentru a identifica riscurile, pentru a lucra cu toate părțile interesate în evaluarea impactului potențial și în dezvoltarea unei strategii de gestionare a fiecărui risc. Gestionăm un registru de riscuri și organizăm frecvent ateliere, pentru a înțelege modul în care riscurile se modifică pe toată perioada de viață a proiectului.

Efectuăm analiza costurilor secundare și a riscurilor planificate. Această abordare a fost testată în comparație cu alte metode și s-a concluzionat că este mai precisă și mai eficientă în ceea ce privește timpul clientului, fiind mai ușor de stabilit un management continuu al riscurilor, ca parte a managementului de proiect. De asemenea, ne permite să efectuăm analiza scenariului referitor la buget și planificare și să realizăm diagrame pentru a demonstra concluziile.

Ajutăm la diminuarea riscurilor

Utilizăm evaluările riscurilor în planificare, pentru a valida data estimată a finalizării și pentru a evidenția și identifica riscurile și activitățile care reprezintă cel mai mare potențial de întârziere a proiectului. Aceste informații sunt utilizate de către echipă, pentru a se concentra asupra traiectoriei cu adevărat critice a proiectului și pentru a dezvolta strategii de diminuare pentru riscurile care reprezintă cea mai mare amenințare pentru proiect.

După caz, utilizăm sistemul nostru unic bazat pe web, SCORE (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation - Evaluare online sigură, prin colaborare a riscurilor). Acesta creează și pune în mișcare un proces proactiv și general pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, la nivel de planificare sau de proiect. Natura contributivă a sistemului include accesul în orice moment și de oriunde, pentru toate părțile interesate.

Comunicaţi cu noi
Adi Budărescu

Adi Budărescu
Director, Romania

Contact global
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management