Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite

Clienții se confruntă cu cerințe din ce în ce mai exigente de sustenabilitate, echipa noastră ajutându-i să le facă față în cel mai rentabil mod posibil. În același timp, ne ajutăm clienții să capitalizeze beneficiilor unei performanțe extrem de sustenabile.

Beneficii pe termen lung

Pe lângă faptul că exploatarea lor este mai ieftină, clădirile sustenabile oferă un grad superior de sănătate și de bunăstare a ocupanților, o fidelizare superioară a personalului, chiriași mai mulțumiți și o creștere evidentă a reputației corporației. În același timp, puteți sta liniștiți, deoarece clădirea dvs. este conformă cu cerințele legislative și/sau de finanțare.

Management eficient în ceea ce privește energia și emisiile de carbon

Soluțiile energetice sustenabile reprezintă un factor decisiv în reducerea costului energiei în timpul duratei de exploatare a unei clădiri. De asemenea, acestea pot reduce semnificativ cantitatea de carbon emisă de clădire pe durata sa de exploatare.

Cu ajutorul nostru puteți atinge obiectivele de reducere a emisiilor de carbon, puteți stimula eficiența, respecta cerințele legale și chiar puteți genera venituri din energia din surse regenerabile. Oferim consultanță comercială cu privire la managementul energetic și achizițiile sustenabile, precum și la valoarea pe toată durata de viață și calculul costurilor pe perioada de viață.

Certificare ecologică completă 

Consultanții noștri întocmesc evaluări ale performanței în baza unor scheme recunoscute pe plan internațional, inclusiv BREEAM®, CEEQUAL, LEED®, DREAM, Code for Sustainable Homes (Codul locuințelor durabile) și SKA. De asemenea, eliberăm Certificate de performanță energetică și Certificate de energie pentru afișaje.

Pe lângă realizarea evaluării pentru certificare ecologică, serviciul nostru oferă asistență în îndeplinirea acestor standarde, inclusiv:

  • Planuri de călătorie
  • Ghidul utilizatorului clădirii
  • Planuri de amplasament pentru gestionarea deșeurilor
  • Planuri pentru calitatea aerului din spații interioare
  • Planuri de consultări
  • Analize pentru eficiența materialelor
  • Angajarea subcontractanților

Planificarea asistenței încă de la început

Oferim asistență completă în timpul etapelor de planificare a unei clădiri, raportare și consultanță pentru o gamă largă de probleme legate de sustenabilitate, de la consumul de apă până la achiziția materialelor.  De asemenea, elaborăm declarații de sustenabilitate, pentru a asigura obținerea certificatului de urbanism.

Adaptare la modificările climatice

Există un consens larg referitor la schimbările continue ale climatului nostru.  Acest lucru înseamnă că acele clădiri construite în acest moment vor fi exploatate într-un climat diferit în viitor, iar proiectarea trebuie să ia în considerare acest aspect.  Putem evalua riscul schimbărilor climaterice în ceea ce privește proprietățile dvs. actuale și planificate, identificând măsurile care vor ajuta la gestionarea acestor riscuri.

Respectarea cerințelor de mediu

Consultanții noștri pot analiza procesele și procedurile dintr-o clădire, pentru a confirma conformitatea cu legislația existentă și viitoare.  Ajutăm la identificarea măsurilor care reduc impactul asupra mediului și accelerăm obținerea acreditărilor de Responsabilitate Corporativă. Auditorii noștri principali certificați vă pot explica schema recent introdusă de oportunități pentru economisirea energiei (ESOS - Energy Saving Opportunities Scheme).

Eficiența materialelor

Evaluăm proiectul clădirii, pentru a ne asigura că materialele selectate ajută la reducerea la minimum a deșeurilor, au un impact redus asupra mediului și provin din surse responsabile.  Acest proces include scheme de analiză, pentru a confirma conținutul reciclabil și procentul inclus de carbon.