Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite 

Modelarea Informațiilor de Construcții (BIM) se referă la stabilirea conlucrării efective și eficiente dintre oameni și informații. Utilizând procesele și tehnologia definite, se poate obține valoarea maximă pe parcursul întregului ciclu de viață al activelor.

Optimizarea performanței

Incorporarea proceselor BIM încă de la începutul proiectelor ajută la protejarea și prioritizarea obiectivelor dvs. de dezvoltare în fazele de exploatare și de dezafectare a activelor.

BIM permite o mai bună înțelegere a mediului de construcție, reducând riscul de conflict în proiectare și asigurând funcționalitatea activelor. Sunt eliminate procesele și activitățile care fac risipă de resurse, ceea ce determină economie de bani și reducerea impactului asupra mediului.

Adoptarea unei abordări BIM conferă predictibilitate proiectului, nu numai pentru implementarea investiției, ci și în ceea ce privește exploatarea. În mod tradițional, volumul informațiilor de proiectare și construcție transmis celui care exploatează activul este minim. BIM facilitează transferul de date, făcând ca problemele de mentenanță să fie mai ușor de rezolvat și ducând la economii financiare pe termen lung.

O cultură de colaborare

Din experiența noastră, forte mulți oameni tind să se preocupe de aplicația tehnică informatică a BIM, ceea ce de multe ori conduce la o lipsă de angajare și însuşire. De fapt, este vorba mai curând de managementul informațiilor – prezentarea lor în formatul corect, către cei care trebuie să le primească, la momentul corect.

Conformare

Am instruit şi acreditat manageri de informații BIM, astfel că suntem una dintre puținele organizații care își pot ajuta clienții să adopte strategia BIM în proiectele lor.

Datele colectate în BIM pot fi extrase și manipulate pentru a crea modele detaliate de cost și programe, care să vă mențină proiectul curent în parametri și să vă ghideze dezvoltările viitoare.

Tehnologia BIM

Tehnologia BIM se prezintă în forme diferite. Ea oferă în ansamblul său o serie de avantaje prin aceea că:

  • permite accesul gestionat la informații
  • oferă o platformă pentru crearea unor modele virtuale - reprezentări a ceea ce urmează să fie/ a fost construit
  • ne permite să manevrăm printre modele pentru a vedea și înțelege mai bine mediul
  • permite testarea modelelor și gestionarea riscului diferitelor propuneri
  • oferă mijloace de analizare, extragere și interogare a informațiilor

Experiență profesională

BIM este un instrument puternic și noi vă oferim înțelegerea detaliată și gestionarea abilă necesare pentru a realiza o implementare corectă și eficace. Suportul nostru pentru BIM este susținut de mulțimea datelor de construcție pe care le deținem, din toate sectoarele importante ale industriei, tipurile de construcție, cotațiile de sustenabilitate și mecanismele de achiziție/contractare.

În Marea Britanie Gleeds lucrează împreună cu Construction Industry Council (Consiliul Industriei Construcțiilor) și BIM Task Group (Grupul de lucru BIM) al guvernului britanic pentru conștientizarea BIM și a potențialului acesteia. Oferim prin co-ordonare, formare în acest domeniu și colaborăm cu mulți clienți la implementarea BIM în organizațiile acestora.

Serviciile noastre constau în:

  • Stabilirea necesarului de informații, prioritizarea nevoilor de performanță ale activului
  • Implementarea și gestionarea proceselor BIM, asigurarea respectării procedurilor și proceselor de management al proiectelor
  • Extragerea, analizarea și manipularea datelor deținute în modele virtuale ce pot fi folosite în modelarea costurilor și programelor
  • Ofertă de formare și servicii de consultanță în sprijinul rolului de manager de informații BIM, total sau parțial

 

Comunicaţi cu noi
Adi Budărescu

Adi Budărescu
Director, Romania

Contact global
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board