Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite 

Le oferim clienților noștri consultanță specializată în ceea ce privește costurile, pentru a le conferi încredere în viabilitatea și profitabilitatea proiectelor proprii.

Înainte de achiziționarea unui teren furnizăm informații ce permit decizii rapide referitor la fezabilitatea unui proiect in faza de concept. În timpul construirii gestionăm costurile și lanțul de furnizori, pentru a maximiza rentabilitatea investițiilor. Cunoștințele noastre tehnice excepționale ne permit să echilibrăm timpul, calitatea, costurile și riscurile, având ca rezultat livrarea eficientă a unui proiect.

130 de ani de cercetări de piață

Cu o experiență de 130 de ani în verificarea prin sondare a cantității și managementul costurilor în toate sectoarele, cunoștințele noastre comerciale și despre construcții ne permit să evaluăm și să reducem costurile, având, în același timp, drept scop, creșterea valorii proprietății. Multitudinea de date de tip benchmarking specifice sectorului garantează o modelare de neprețuit și minimalizează pierderile din cadrul unui proiect, de la planificare până la punere in funcțiune.

Abordăm proiectele clienților noștri în mod proactiv și personal, la fel și relațiile cu ei. Înțelegându-le aspirațiile, profilul de risc și așteptările în ceea ce privește piața, deținem cheia unui rezultat de succes. Clienții noștri beneficiază de consultanța și expertiza managerilor de cost seniori calificați, care sunt in continuu direct implicați in proiect.

Consultanță premergătoare achiziției

Clienții noștri sunt uneori nevoiți să ia decizii foarte rapide cu privire la achiziții, de multe ori având informații limitate despre potențialul unui șantier, iar noi înțelegem acest lucru. Managerii noștri de cost calificați RICS evaluează rapid viabilitatea, costurile și rentabilitatea investiției. Având o experiență extinsă în domeniul piețelor volatile și extrem de competitive, ne ajutăm clienții să își securizeze proiectele, fără a se expune la niveluri mari de risc.

Asistență ulterioară achiziției

Fiind o companie independentă, oferim consultanță imparțială; gestionăm lanțul de distribuție, aplicând condițiile contractuale și protejând interesul clienților noștri, administrând simultan bugetul.

Oferim consultanță cu privire la cea mai bună strategie de achiziții și gestionăm procesul de achiziție. Participam la întocmirea contractelor, verificăm toate lucrările și gestionăm modificările și estimările, pentru a livra proiecte la specificația, costul și termenul stabilit.

Comunicaţi cu noi
Adi Budărescu

Adi Budărescu
Director, Romania

Contact global
Paul Sweeney

Paul Sweeney
Regional Director, London