Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite 

Asigurăm servicii de control al proiectului pentru a ne ajuta clienții să finalizeze proiecte și programe complexe, respectând termenul limită și fără a depăși bugetul.

Sistemul nostru tip etape cheie, bazat pe proceduri, oferă informații detaliate și precise despre costuri, performanță și riscuri în fiecare fază a proiectului. Simplificăm managementul, controlul și raportarea prin integrarea obiectivului, a bugetului, programării lucrărilor, riscurilor, resurselor și beneficiilor. Astfel sunt gestionate atât detaliile critice, cât și imaginea în ansamblu.

Eficiență îmbunătățită

Ne ajutăm clienții să crească eficiența și să maximizeze rentabilitatea investițiilor, prin oferirea unei perspective strategice asupra proiectului / programului. Printre beneficii se numără:

  • costuri reduse de instalare, eficiență îmbunătățită și o abordare coerentă prin procese și metodologie inovatoare
  • predictibilitate mai bună a rezultatelor referitoare la costuri și la programare
  • personalizat și flexibil, pentru adaptare la cerințele individuale

Utilizăm cele mai noi instrumente și tehnici pentru a furniza clienților noștri informațiile esențiale necesare pentru luarea deciziilor, care generează un management eficient de proiect pe toată durata de viață a unui proiect.

Expertiză specializată

Înțelegem procesele-cadru și structurile clienților și nevoile portofoliului acestora, precum și scopul principal, cerințele și obiectivele lor. Suntem familiarizați cu protocoalele de planificare, cu cerințele de programare a proiectului și cu procedurile de estimare. Suntem deasemeni experți în managementul riscurilor și în procedurile de modificare, precum și în managementul valorii adăugate și în protocoalele de raportare.

Îi ajutăm pe clienți prin crearea unui cadru pentru managementul portofoliilor, prin dezvoltarea structurii detaliate ale lucrărilor (WBS - Work Breakdown Structures). Utilizăm o gamă de instrumente profesioniste și software personalizat, inclusiv pachetul nostru de planificare și de estimare a costurilor (PACE - Planning and Cost Estimating).

De asemenea, utilizăm Gleeds Space, un software colaborativ web, pentru a oferi transparență și o pistă clară de auditare. Alte sisteme utilizate de noi includ SCORE, care furnizează o evaluare securizată a riscurilor realizată prin colaborare online.

Îi sprijinim pe clienți în dezvoltarea unei game largi de procese cheie, inclusiv:

  • structuri detaliate ale lucrărilor (WBS - Work Breakdown Structures) pentru furnizarea unui proiect-cadru pentru managementul portofoliilor
  • limitarea standardelor clienților, prin obiectiv și documente justificative
  • furnizarea programărilor la niveluri corespunzătoare de detaliere
  • estimări pe toată durata de viață a proiectului, aliniate pe deplin cu programările proiectului
  • registre de risc pentru furnizarea unei evaluări cantitative și calitative a riscurilor și pentru modelarea acestora
  • registre de control al tendințelor și al modificărilor, pentru a oferi asistență în evaluarea, monitorizarea și punerea în aplicare a modificărilor
  • rapoarte de progres și tablouri, indicatori de performanță a programării (SPI - Schedule Performance Indicators) și indicatori de performanță a costurilor (CPI - Cost Performance Indicators).