Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite 

Cunoașteți costul real al proiectului dvs. pe toată durata sa de viață? Echipa noastră de specialişti – cu sediul în Marea Britanie - ajută clienții să înțeleagă rezultatele obținute în toată această perioadă, pentru a atinge cea mai bună valoare pe termen lung.

Serviciile noastre îi ajută pe clienți să aprecieze modul în care înțelegerea în detaliu a întregii perioade de viață poate influența luarea deciziilor, care implică mai mult decât luarea în considerare doar a bugetelor de investiții.  Ingineria valorii pe care noi of furnizăm ajută de asemenea la eliminarea oricăror costuri inutile.

Factorii aferenți întregii durate de viață

Suntem lideri în prestarea unor servicii de valoare pe toată durata de viață a proprietății, cu experiență în proiecte în cele mai multe sectoare de activitate. Îi ajutăm pe clienți să obțină cel mai bun raport calitate/cost, să își optimizeze costurile, să îmbunătățească procesele și să ia deciziile corecte de achiziție și construire, în fiecare etapă a procesului. 

Modelul costurilor suportate pe toată perioada de viață prezintă implicațiile financiare totale ale proiectului. Acesta combină costurile investițiilor inițiale în construirea clădirii, cu costurile de întreținere, de exploatare și cu forța de muncă. Valoarea obținută pe toată perioada de viață se referă și la poziția ocupată la finalul perioadei studiului, atunci când clădirea va trebui înstrăinată, prin vânzare sau prin reabilitare.

Evaluarea duratei de exploatare

Identificăm și analizăm toate costurile unui proiect pe durata de exploatare, complementar impactului major pe care modificările îl pot avea pe toată durata de viață a unei clădiri.  Este posibil ca o investiție inițială de capital mai mare să genereze un raport mai bun calitate/cost pe termen mai lung, cu costuri de exploatare, înlocuire și întreținere considerabil mai mici.

Furnizăm rapoarte detaliate conforme cu specificaţiile BS ISO 15686-5:2008 pentru a construi o bază solidă a unei strategii clare de gestionare a activelor.

Costurile pe perioada de viață și soluții sustenabile

Comparăm opțiunile din toată perioada de viață pentru componentele și serviciile de construcții. Această activitate ajută clienții să obțină cea mai valoroasă soluție, luând în considerare cerințele generale de energie și costurile viitoare de exploatare, astfel având beneficii operative pe termen lung.

Oferim un profil al costurilor pentru cerințele unei clădiri, referitoare la întreținere și la înlocuirea componentelor. Acest lucru le permite clienților să gestioneze eficient cheltuielile pe durata de evaluare a valorii pe toată durata de viață.

Serviciile noastre includ și o evaluare a ciclului de viață, pentru a satisface angajamentele din ce în ce mai generoase în ceea ce privește sustenabilitatea, inclusiv comparații energetice și efecte asupra mediului.

Ingineria valorilor

Ingineria valorilor ajută la maximizarea raportului calitate/cost, din faza incipientă până la finalizare.

Ingineria valorilor nu este un exercițiu de reducere a costurilor, ci o metodă de eliminare a oricăror elemente care sporesc costurile, fără a contribui la funcție sau la performanță. Aceasta poate implica materiale, proceduri, furnizori, specificații suplimentare sau execuția la timp a fazelor proiectului.