Conținutul se afișează în prezent pentru Romania

Schimbați țara

Serviciile noastre oferite

Experiența noastră de specialitate ajută clienții să realizeze proiecte la calitatea cerută, la timp, în cadrul bugetului și în conformitate cu un standard recunoscut oficial.

Reprezentăm clientul/investitorul prin asumarea monitorizării de conformitate a implementării lucrărilor, în conformitate cu planul aprobat.

Serviciile noastre de inspecția calității constituie de regulă o parte din funcția de management de proiect și costuri în Polonia, Spania, Ucraina, Republica Cehă, Republica Slovacă și România. Aceasta include roluri precum Inspector Nadzoru în Polonia, Inspektorzy Nadzoru în Ucraina și director tehnic (Dirección de Ejecución de Obras) în Spania.

Gestiune sistematică a calității

Pe baza experienței noastre de 130 de ani în domeniul construcțiilor și prin birourile noastre din întreaga lume, experiența noastră la nivel mondial este însoțită de cunoașterea fără egal a situației de pe teren. Urmăm proceduri dovedite la toate stadiile construcției:

Pre-construcție

Examinăm și înțelegem în detaliu caietul de sarcini și identificăm cerințele legale relevante. Participăm la predarea amplasamentului către antreprenor și examinăm documentația relevantă.

În stadiile de proiectare și ofertare:

  • ne asigurăm că standardele de calitate sunt definite, aprobate și comunicate echipei de execuție
  • alocăm echipei responsabilitatea pentru fiecare element al proiectului
  • stabilim și implementăm un sistem de controale împreună cu proiectanții, antreprenorii și furnizorii
  • verificăm experiența antreprenorului

În timpul construcției

Procedurile de șantier ale companiei Gleeds sunt efectuate de inspectori ce dețin calificarea și autorizațiile necesare pentru monitorizarea materialelor și a execuției. Aceștia supraveghează implementarea lucrărilor în conformitate cu proiectul aprobat, adoptând o procedură robustă de predare-primire. Abordarea noastră de management pe două niveluri adeseori implică manageri de proiect care îi monitorizează pe inspectori.

Post-construcție

Controlăm obiectivul realizat, ne asigurăm că toate defectele sunt remediate și că toată documentația este predată.