Conținutul se afișează în prezent pentru Emiratele Arabe Unite

Schimbați țara

Experienţa noastră 

Cu toții ne bazăm pe o infrastructură şi transporturi eficiente. Clienții din acest sector pretind de la noi o propunere rentabilă, o gestionare riguroasă a riscurilor și o responsabilitate financiară consistentă pentru a implementa proiectul.

Suntem conștienți că utilizatorii finali doresc siguranță, fiabilitate, un preț bun și o experiență confortabilă și agreabilă de la infrastructura şi transportul disponibile.

Soluții, nu probleme

Nimănui nu îi plac problemele - cu atât mai puțin clienților. Deși proiectele majore pot genera beneficii pe termen lung, de multe ori pot genera perturbări și inconveniente semnificative utilizatorilor pe termen scurt.

Ne ajutăm clienţii să-şi respecte promisiunile făcute, ca lucrurile să meargă cât mai ușor cu putință, asigurându-ne că proiectele sunt finalizate la timp și în bugetul propus. În calitatea noastră de experți în infrastructură, avem o înțelegere globală a celor mai noi materiale, a prețurilor, a evoluției pieței și a modalităților de efectuare a achizițiilor prin care clineţii îşi valorifică activele imobiliare.

Consultanță privind bunele practici

Clienții apelează la noi datorită experienței noastre în gestionarea diverselor tipuri de proiecte de infrastructură. Lucrăm cu clienți din sectorul public și privat în domeniul căilor ferate, maritime, aviației și drumurilor, peste tot în lume. Suntem o firmă de consultanță independentă, așadar clienţii vor beneficia de un serviciu imparțial, cu sfaturi echilibrate și obiective.

Echipele noastre își oferă expertiza în mai multe discipline, inclusiv în domeniul clădirilor, construcțiilor civile, căilor ferate, semnalizării și telecomunicațiilor. Înseamnă că vă oferim informații reale cu privire la inițiativele de achiziții, contracte, soluționarea conflictelor, sustenabilitate, colaborare, riscuri, sănătate și securitate.

Our experience in the UAE

We all rely on efficient transport and infrastructure. Our clients in this sector look to us for cost-effective delivery, rigorous risk management and strong financial accountability to make that happen.

We recognise that end users want safety, reliability, good value and a comfortable and enjoyable experience from transport and infrastructure facilities. 

Solutions not problems

No one likes problems - especially customers. Although major projects can bring long term benefits, they often cause significant short term disruption and inconvenience to users.

We work to help our clients fulfil the promises they have made, to make everything run as smoothly as possible, ensuring projects complete on time and within budget. 

As infrastructure experts, we have a complete understanding of the latest materials, prices, market trends and procurement vehicles to help drive value across client assets.

Best practice advice

Our clients come to us for our experience in managing many different kinds of infrastructure projects. We work with public and private sector clients in the rail, maritime, aviation and road industries across the world. As an independent consultancy, clients benefit from an impartial service, offering balanced and objective advice.

Our teams offer strength across a range of disciplines including buildings, civil engineering, track, signalling and telecoms. Their experience means we bring real insight to procurement initiatives, contracts, dispute resolution, sustainability, collaboration, risk and health and safety.

Comunicaţi cu noi
Jonathon Robinson

Jonathon Robinson
Director, UAE

Contact global
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Clienții noștri primesc servicii de management comercial și de proiect care depășesc toate așteptările părților interesate și utilizatorilor finali. Graham Harle, Chief Executive Officer